Driftstatus:​​Normal drift.

Seneste nyt​

Vi​ mister vand. Tjek din installation! Luk den blå hovedhane, eller den 2. hane fra højre på din unit. Tryk på den sorte knap til venstre på måle-ren, 6 gange, så skulle ruden gerne vise (l/h 0) = 0 liter i timen. Hvis derimod der står (l/h 75), betyder det, at der løber 75 liter vand ud i huset i timen. I så fald, må du gerne kontakte os eller din vvs mand.

Husk at åbne hanen igen !

                                                          Generalforsamling

                                                                                           Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A.

                                                                  Afholder ordinær generalforsamling i Lendum Forsamlingshus

                                                                                    Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.30

   Dagsorden:

​​

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

 6. Forslag fra bestyrelsen.

 7. Indkomne forslag fra andelshavere/ikke-andelshavere.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg:      Poul Dige Pedersen
                     Jørgen Toft Jensen                                                                                                                                                                                                                    Arne Sørensen                                                                                                                                                                                                                          Søren Nielsen

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: (2 stk.).                                                                                                                                                                              På valg :   1. supl. Bo Jensen                                                                                                                                                                                                                     2. supl. Claus Fiehn

 10. Valg af revisor.
  Nuværende revisor: BDO Frederikshavn, repræsenteret ved Ole Ejsing og Laila Nielsen.

 11. Eventuelt.

​       Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.


                                                                                               Med venlig hilsen

                                                                                                                     Bestyrelsen

​Firmainformation

Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A.

CVR: 17144847

adresseinformation

Tårsvej 37B, Lendum

9870 Sindal

kontaktinformation

Tlf.: 98 47 34 05

Mobil tlf.: 24 24 81 01

Varmemester: 20 57 69 79