Driftstatus:​​​Unormal drift.​​

Seneste nyt​

Driftsforstyrrelser varme !

Der kan være driftsforstyrrelser i varmeforsyningen om formiddagen idag den 30. maj, da vi er ved at skifte en overtryksventil på toppen af akkumuleringstanken.

Mvh - Lendum Kraftvarmeværk. 

Husk - vi har eforsyning. Gå ind på eforsyning.dk på din PC. Find Lendum Kraftvarmeværk. Dit kundenummer og kode kan du finde på dine a'conto opkrævninger. Har du en smartphone kan du hente appen eforsyning, og følge dit forbrug, og se årsopgørelser m.v. her.

​Åbningstale

Så vil jeg gerne - på bestyrelsens vegne - byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til den officielle indvielse af lendum kraftvarmeværk.

Ja - hvad siger man til sådan en officiel indvielse.

Jeg spurgte aksel - formanden for sindal varmeforsyning - om han havde smidt sin indvielsestale væk - for ellers kunne jeg jo bare låne den - men så ville han jo bare gå og sige - nu er vi også begyndt at levere manuskripter til lendum - og det ka vi jo ikke have til at sidde på os.

Men - der var engang - sådan starter alle eventyr - det er sikkert en 30 - 40 år siden - det kan være, at nogle af dem der er lidt mere tyndhårede - i bestyrelsen - kan huske det - da var man her i lendum ved at undersøge - om der var stemning for at få lavet fjernvarme. Det blev aldrig til mere - og vi tænkte - at så blev der aldrig fjernvarme i lendum. Nogen havde et gammelt fyr - og nogen havde et nyt fyr. Dem med det nye fyr havde jo varmeanlæg til mange år - og ville derfor ikke tilsluttes fjernvarme - og når deres nye fyr blev gammelt - ja så havde dem med det gamle fyr fået nyt fyr - og så ville de ikke være med - og sådan blev det ved.

Men så en dag - i 1992 - kom de gode feer i deres peugeot til sindal kommune - hvem var de gode feer - ngmn selvfølgelig - og spurgte - om det kunne tænkes - at man i lendum kunne tænke sig at få lavet et kraftvarmeværk. De åbnede deres fede tegnebog - og sagde - at det skulle ikke koste os en krone - at få undersøgt rentabiliteten af værket og interessen blandt beboerne.

Det var da noget vi som vendelboer kunne forstå - så vi lavede straks en arbejdsgruppe -sadlede hestene - og red af sted.

Ud at se på andre kraftvarmeværker - møder med n.g.m.n. - fik fat i en rådgiver - som blev rambøll, hanneman & højlund - og lavede en plan. Der blev holdt borgermøder - der blev tegnet kontrakter i campingvognen - og så blev foreningen - lendum kraftvarmeværk - stiftet den 3. Februar 1993 - og projektet så ud til at blive en realitet.

Der blev nu lavet forprojekt - og der blev holdt licitation.

Vi havde et ønske om - at lægge så meget af arbejdet hos kommunens håndværkere - som muligt - og det synes vi er lykkedes fint.

Vi kikkede på motorer - og vi kunne godt tænke os en tur til amerika - for at se på en catterpiller- ligesom sindal varmeforsyning var - eler en tur til japan - for at se på en niagata - ligesom tårs varmeværk. Men - efter mange overvejelser besluttede vi os alligevel til at købe en bergen - og så måtte vi jo så - nøjes med en tur til norge - og jeg skulle hilse og sige - til jer fra bergen - at i endelig må hilse i norge - og sige - at vi stadig venter på invitationen.

Der skulle kikkes på rør - der skulle kikkes på units - der skulle kikkes på målere - der skulle kikkes på totalentrepriser på selve værket og der skulle kikkes på håndværkere - eller rettere sagt - deres tilbud

det var spændende - at få kuverterne lukket op - og se - om projektet kunne holdes indenfor rammerne.

Det gik - og vi gik straks i gang med at planlægge arbejdet.

Vi skulle have fundet en placering til værket - og fik denne grund til en fornuftig pris - og samtidig kunne vi få området her mellem byen og stadion til ligefrem at se attraktivt ud - i forhold til det gamle ikke ibrugværende cementstøberi - der efterhånden så noget forfaldent ud.

Der skulle laves lokalplan -og gives kommunegaranti for atten millioner - godkendes vedtægter m.m.- og jeg mener - at jeg lige er den rette til at rose sindal kommune for - den hurtige sagsbehandling - som i alle sammen sikkert ved - at kommunen er kendt for.

Vi skulle starte med rørentreprisen og nedbrydningen af cementstøberiet lige efter sommerferien 93 - og det hele skulle sagtens kunne være færdigt til jul. Det ser - på nuværende tidspunkt - også ud til at lykkes - altså - til julen 1994.

For - undervejs blev der problemer - hvad vi siden har hørt - er mere almindeligt - end ualmindeligt. Vi har været uenige om ting -men aldrig uvenner - og sådan håber jeg - at det fortsat vil gå.

Undervejs i byggeriet gik vores totalentreprenør på maskinleverancen - ryø a/s - konkurs. Så sad vi ellers med skæget i postkassen - som vi siger. Hvad gjorde vi nu -hvor meget ville det komme til at koste os med sådan en konkurs midt i arbejdet.​

Så kom prinsen i den hvide citroen - ryø el - der havde el-entreprisen under ryø a/s. De ville godt overtage og færdiggøre arbejdet. Vi fik forhandlet med ryø a/s - jyske bank - bergen og ryø el - og det endte med - at ryø el ville færdiggøre arbejdet -til en pris - så vores samlede udgifter - for den samlede maskinentreprise - endte på nøjagtig det samme tal - som ryø a/s skulle have haft. Om ryø el har tjent lidt ekstra ved den aftale ved jeg ikke - og hvis jeg skal sige det lidt frejdigt - så er vi også skide liegglå - for vi fik den vare - vi havde købt - til den pris - der oprindelig var aftalt - og så pustede vi lettet ud igen.

Jeg vil gerne sige en stor tak til arbejdsgruppen -bestyrelsen -kommunen - det rådgivende ingeniørfirma r.h.& h. - og det er især claus tejsner - som har været tilknyttet dette projekt - en tak til vores ingeniør og bestyrelsesmedlem - jørgen toft - det er ham med den slidte frisure derhenne- også en tak til håndværkere og entreprenører og til alle andre - så ved jeg - at jeg ikke glemt nogen - der har bidraget til det gode resultat - der forhåbentligt vil vare langt ud i fremtiden.

Vi har stadig lidt problemer - bl.a. Mellem sro anlægget og motoren - men det skyldes nok - at motoren er norsk - og sro anlægget er dansk - så når sro anlægget får lært at snakke norsk og motoren får lært at snakke dansk - så skal det nok komme til at køre.

Hvad angår vores administration og varmeregnskab - såvel som gastilsynsførende - så har vi lavet en aftale med sindal varmeforsyning om - at de klarer de opgaver- altså mod betaling - og sålænge de har anette til at føre regnskabet- så skal vi nok finde ud af det.

Det har været sjovt - det har været spændende - det har været hårdt - og det har været ubehageligt - når man skulle stå model til skideballer fra borgerne. Men vi er heldigvis lidt hængskuldrede i bestyrelsen - så det falder hurtigt af os igen - og som vi sagde - om et år er alting glemt.

Så vil jeg ikke sige mere lige nu - men hvis der er andre der føler - at den tid lige er kommet - hvor de føler trang til at sige et par ord - så skal i være velkommen til at overtage podiet nu. - tak.

------------------------------------------------------------------

så vil jeg gerne bede dem der er her fra arbejdsgruppen og bestyrelsen om at stille op ved døren til motorrummet - og så vil vi i fællesskab officielt starte motoren - om ellers den vil som vi vil.

Når vi har gjort det - er der lejlighed til at gå rundt og se på faciliteterne - og er der nogen der ingen øl eller vand har fået - eler har drukket det - så kan i forsyne jer ved baren.

Og som alle andre historier - så slutter den her også med - at vi holder en ordentlig fest - ja - det er måske også så meget sagt -men vi regner ihverttilfælde med - at vi mødes i forsamlingshuset kvart over 4 - halv fem - til et lettere traktement - som det hedder.

Men først skal vi se - om vi kan være heldige at få den skide motor igang.

Det kunne også være - at vi nu mens her er ro - skulle udbringe et leve for lendum kraftvarmeværk.

Gid lendum kraftvarmeværk vil bestå i mange år - og at vi må få en masse billig varme fremover - - og at vi ka være heldige at få motoren igang - når der nu er så mange mennesker her.

Lendum kraftvarmeværk længe leve - hurra-hurra-hurra - og så det lange - hurraaaaaaa.

Og så kommer vi til det mest spændende øjeblik.​​

​Firmainformation

Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A.

CVR: 17144847

adresseinformation

Tårsvej 37B, Lendum

9870 Sindal

kontaktinformation

Tlf.: 24 24 81 01

Mobil tlf.: 24 24 81 01

Varmemester: 20 57 69 79