Afkøling​

Tjek afkølingen - det betaler sig

Varmeregningens størrelse afhænger ikke blot af husstandens forbrug, men også af forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperaturer. Denne forskel kaldes for afkølingen.

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes retur, desto bedre har husstanden udnyttet varmen fra fjernvarmevandet – og desto mindre bliver varmeregningen.

Du bør jævnligt kontrollere, at afkølingen er god nok, og at dit fjernvarmeanlæg er korrekt indstillet. Det gør du ved at kontrollere fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur på din varmemåler. Det gør du således!

  • Tryk tre gange på venstre knap, så vises øjeblikkets fremløbstemperatur (t 1).
  • Tryk en gang på højre knap, så vises den gennemsnitlige fremløbstemperatur siden sidste aflæsning (T Y).
  • Tryk to gange på den venstre knap, så vises øjeblikkets returtemperatur (T 2).
  • Tryk en gang på højre knap, så vises den gennemsnitlige returtemperatur siden sidste aflæsning (T Y).

Gennemsnitstemperaturerne er beregnet fra sidste aflæsning, som er foretaget den 1. juli.

​​

SKEMA TIL KONTROL AF AFKØLING.

Ikke alle forbrugere bor lige tæt på varmeværket og har derfor ikke samme fremløbstemperatur. Desuden er ikke alle varmeinstallationer ens, hvorfor også afkølingen kan variere. Nedenstående vejledende tabel viser, hvilken gennemsnitlig returtemperatur et vel indreguleret anlæg kan opnå i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur. Hvis din varmemåler viser tilsvarende eller mindre returværdier, er afkølingen god. Hvis ikke, har din husstand en dårlig udnyttelsesgrad af fjernvarmevandet, hvilket kan medføre en afgift

Afkølingsbidraget

Ved manglende afkøling betales der yderligere 1 øre pr kwh incl. moms, af årets forbrug - pr. grad.

Det vil sige, at hvis fremløbstemperaturen har været 70 grader C., og returtemperaturen har været 36 grader C., så har afkølingen været 5 grader dårligere end forventet (36-31). I eksemplet her betales der derfor yderligere 5 øre pr kwh forbrugt varme. For et ”normalhus”, med et forbrug på 18.100 kwh om året, betyder det en ekstra betaling på – 18.100 x 5 øre = 905 kr.

Afkølingsbidraget kan max blive 15 øre pr kwh forbrugt varme incl. moms, og for et ”normalhus”, med et forbrug på 18.100 kwh om året, vil det så give en ekstra betaling på – 18.100 x 15 øre = 2.715 kr.

​​Lendum den 08.06.2018

​Kære forbruger.

Vi har problemer med for varmt returvand, der bevirker, at der er for stort varmetab i ledningerne,hvilket medfører øgede omkostninger, samt at vi ikke kan køre fuldlast på vores gasmotor, og derved mister indtjening ved produktion af el.

Det skyldes blandt andet nogle defekte varmtvands-styringer rundt omkring hos forbrugerne, hvor der løber alt for meget varmt vand igennem. Det medfører, at vi skal pumpe meget mere vand rundt i systemet, hvilket også er en ekstra omkostning for værket.

Et varmeanlæg der er i orden, og køler vandet, er en fordel for os alle i fællesskabet, og er medvirkende til, at vi kan få en optimal drift. Det er ikke rimeligt, at forbrugere med et velfungerende varmeanlæg skal være med til at bære de omkostninger de defekte efter forkert indregulerede anlæg giver.

Derfor indfører vi fra og med den 1. juli 2018, et afkølingsbidrag, hvor brugerne af de anlæg, der ikke er i orden og ikke afkøler fjernvarmevandet nok, kommer til at bidrage med en øget betaling for dårlig afkøling.

Vi håber, at det kan give et skub til, at vi kan få de dårlige afkølere til at få deres units serviceret – eller fornyet, så vi kan få en optimal returtemperatur i vores ledninger, hvilket vil give den bedste drift og økonomi af værket og bedre økonomi og lavere varmepris for alle forbrugere.

Her er en vejledning, der fortæller om, hvordan afkølingsbidraget fungerer, så brug lige 10 minutter på at læse det igennem, og få tjekket, om dit anlæg køler fjernvarmevandet tilstrækkeligt !

Afkølingsbidraget er lavet i henhold til principperne på mange andre værker.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Lendum Kraftvarmeværk

v/fmd. Poul Dige Pedersen

Lendum Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Tårsvej 37,B, Lendum, 9870 Sindal

Telefon: 98 47 34 05

Mobil: 24 24 81 01

Find vores kontaktoplysninger herunder

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Firmainformation

Lendum Kraftvarmeværk AMBA

Tårsvej 37B, 9870 Sindal

Kontaktinformation

Telefon: 24 24 81 01
​Varmemester: 20 57 69 79