Generalforsamling

Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Afholder ordinær generalforsamling i Lendum Forsamlingshus

Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

 • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

 • Budget, opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser, for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

 • Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

 • Forslag fra bestyrelsen.

 • Indkomne forslag fra andelshavere/ikke-andelshavere.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: Poul Dige Pedersen, Jørgen Toft Jensen, Søren Nielsen og Anders Birnbaum.

 • Valg af suppleanter til bestyrelsen: (2 stk.). På valg : 1. supl. Ledig, 2. supl. Ledig.

 • Valg af revisor (Nuværende revisor: BDO Frederikshavn, repræsenteret ved Ole Ejsing.)

 • Eventuelt

​Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Find vores kontaktoplysninger herunder

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Firmainformation

Lendum Kraftvarmeværk AMBA

Tårsvej 37B, 9870 Sindal

Kontaktinformation

Telefon: 24 24 81 01
​Varmemester: 20 57 69 79