Driftstatus:​​Normal drift.

Seneste nyt​

                                                          Generalforsamling

                                                                                           Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A.

                                                                  Afholder ordinær generalforsamling i Lendum Forsamlingshus

                                                                                    Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.30

   Dagsorden:

​​

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

 4. Budget, opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser, for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

 6. Forslag fra bestyrelsen.

 7. Indkomne forslag fra andelshavere/ikke-andelshavere.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg:     Poul Dige Pedersen

                  Jørgen Toft Jensen                                                                                                                                                                                                                  Søren Nielsen                                                                                                                                                                                                                        Claus Fiehn  

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: (2 stk.).                                                                                                                                                                              På valg :   1. supl. Anders Birnbaum                                                                                                                                                                                                         2. supl. Ina Hermann.

 10. Nuværende revisor: BDO Frederikshavn, repræsenteret ved Ole Ejsing og Laila Nielsen.

 11. Eventuelt.

​       Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.


                                                                                               Med venlig hilsen

                                                                                                                     Bestyrelsen

​Firmainformation

Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A.

CVR: 17144847

adresseinformation

Tårsvej 37B, Lendum

9870 Sindal

kontaktinformation

Tlf.: 98 47 34 05

Mobil tlf.: 24 24 81 01

Varmemester: 20 57 69 79